Buff children

Please forward this error screen to 195. Malmö Kulturskolas filmpedagoger besökte BUFF under familjelördagen och buff children i en animationsworkshop. Festivalveckan är nu över och vi har sett 118 fantastiska filmer som inspirerat, berättat och ifrågasatt.

00 på Spegeln hålls flera seminarier på temat filmpedagogik. BUFF är en makalös filmfestival för den passar alla! En del får sina allra första biografupplevelser på BUFF. Någon visar sin första långfilm för en kritisk skara barn. Någon ytterliggare inspireras att själv berätta historier med hjälp av rörlig bild.

BUFF Filmfestival har sedan 1984 varit det viktigaste visningsfönstret för film för barn och unga i Norden. Please forward this error screen to 195. 964 0 0 0 15 20c0 2. 984 0 0 0 19 8c2. For the Treasure Hunter item, see Stone of Jas ball.

For the override, see Jas Hands. This page has unsourced or disputed statements. An ancient artefact sought and fought over by the gods. The Stone of Jas, also referred to as the Fist of Guthix, the Eye of Saradomin, The Catalyst and the Cabbage of a Thousand Truths, was an incredibly ancient and powerful object pre-dating even the First Age and the arrival of Guthix. It was one of the universe’s oldest and greatest powers, and played a significant role in the history of Gielinor.

The Stone was the source of the magic in rune essence as well as the reason for the eruption of the Gielinorian God Wars. Exactly how the Stone of Jas works is unknown, but the power it yields is largely proportional to how long a user is in contact with it. Various individuals have possessed it throughout history, each known for their great powers and achievements due to it. The stone has been hidden at various locations throughout history, being forgotten for millennia before resurfacing again.